Łączymy wschód z zachodem Polski – 15 km wschodniej A2 w realizacji

Pierwsze 15 km autostrady A2 od Warszawy ku wschodniej granicy Polski jest w realizacji.

 

Umowa zawarta w lipcu 2017r. jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca, firma POLAQUA Sp. z o. o. zrealizuje kontrakt do czerwca 2020 r. za kwotę 502,5 mln.W ramach zadania wybudowana zostanie dwujezdniowa trasa, po dwa pasy ruchu (z rezerwą pod trzeci pas). Ponadto powstaną drogi obsługujące ruch lokalny, wybudowane zostaną: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).
W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostrada jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne  urządzenia ochrony środowiska takiej jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

 

Nadzór inwestorski prowadzi konsorcjum firmDrogowa Trasa ŚrednicowaS.A. Katowice - jako lider oraz MP Mosty Sp. z o. o. z Krakowa.

 

133 km autostrady wschodniej A2 w przygotowaniu:

- obw. Mińska Mazowieckiego - Siedlce (37,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin -  luty 2019), realizacja P&B planowana na lata 2020-2023, łączny koszt realizacji ok. 1,7 mld zł.

- Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), podpisano umowę na koncepcję programową, wykonawca Multiconsult (termin - wrzesień 2019), realizacja P&B planowana na lata 2021-2024, łączny koszt realizacji ok. 3 mld zł.

- Biała Podlaska - gr. państwa (32 km), 30 sierpnia br. ogłoszono przetarg na koncepcję programową, łączny koszt realizacji ok. 1,5 mld zł.