Posiedzenie KOPI w spr. A-2 Warszawa-Kukuryki.
W środę 28.10.2009r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego tematem była „Podstawowa dokumentacja techniczna i dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-2 na odcinku Warszawa – Kukuryki”.

Celem spotkania było zebranie opinii jednostek samorządowych dotyczących proponowanych przebiegów autostrady A2 Warszawa – Kukuryki oraz wskazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wariantu, który będzie rekomendowany przez GDDKiA we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Na początku spotkania zostały przedstawione przez projektantów z konsorcjum firm DHV Polska Sp. z o.o. /MGGP S.A./Dro-Konsult Sp. z o.o. wraz z podwykonawcą firmą Eurostrada Sp. z o.o. rozwiązania drogowe, uwarunkowania przestrzenne i oddziaływanie inwestycji na środowisko. Następnie została przeprowadzona dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządów i jednostek administracji państwowej, po której oficjalne stanowiska zajęli dyrektorzy Oddziałów w Warszawie i Lublinie wskazując warianty
z grupy 4 jako najkorzystniejsze do dalszej realizacji.
Po przeanalizowaniu wniosków i stanowisk przedstawionych w trakcie spotkania Pan Tomasz Rudnicki Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad polecił wpisanie do protokołu z w/w spotkania wariantu 4 wraz z lokalnym uwzględnieniem podwariantu 4a, który zostanie poddany do akceptacji Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

P1040070.JPG  P1040067.JPG 


29.10.2009r.