Obwodnica Raciąża otwarta przed terminem.
Od dziś kierowcy mogą ominąć m. Raciąż nowowybudowaną obwodnicą. Budowa 4,6 km trasy została oddana do ruchu dwa miesiące przed terminem zakończenia umowy. Koszt inwestycji wynosił 93 mln zł. Budowa została zrealizowana przez firmę Budimex S.A. w okresie 15 miesięcy.

Obwodnica Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 to jednojezdniowa droga o klasie GP (ruchu głównego przyspieszonego). Zgodnie z projektem wykonanym przez Arcadis Profil Sp. z o.o. powstały:
- 3 wiadukty drogowe w ciągu dróg powiatowych nad obwodnicą,
- 2 mosty nad rzeką Karsówką i Raciążnicą
- wiadukt kolejowy w ciągu obwodnicy
- nowe odcinki dróg dojazdowych zapewniających dotychczasowe połączenia dróg
powiatowych,
- 135 m ekranów akustycznych,.
Wybudowano nową oraz przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną w postaci m.in. kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg, wodociągów.

22.12.2009r.