Kto zaprojektuje ostatni odcinek wschodniej A2?

Warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem geologicznym dla budowy autostrady A2 na odcinku Biała Podlaska - gr. państwa.Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą autostradę. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 10.10.2018r.

 

Przebieg trasy:

Długość: ok. 32 km.

Województwo lubelskie, powiat bialski, gminy: Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie, Terespol.

Węzły: Dobryń.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- 2020r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

- 2021r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- 2022r – 2024r. realizacja robót budowlanych.

 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: ok. 1,5 mld zł.