Zmiana organizacji ruchu na Trasie AK.
W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, dnia 22.10.2009r. o godz. 22:00 zamknięty zostanie południowy wiadukt nad ul. Jagiellońską w ciągu ul. Toruńskiej.

Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością wykonania rozbiórki oraz wybudowania nowego obiektu.
Planowany termin realizacji nowego wiaduktu – czerwiec 2010r.
Dotychczasowy ruch zostanie skierowany na istniejący równoległy wiadukt. Funkcjonujący ruch pojazdów odbywający się po dwóch pasach ruchu w kierunku Targówka zostanie zachowany.
Relacja skrętu z ul. Modlińskiej na Trasę Armii Krajowej w kierunku Targówka zostanie przeniesiona z wiaduktu na poziom ul. Modlińskiej na nowo wykonany przejazd sterowany sygnalizacją świetlną. Na przejazd ten zostaną skierowane również autobusy udające się w kierunku zachodnim.