Konsultacje w ramach „otwartych drzwi” dla podwykonawców
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że w trosce o zabezpieczenie interesów wszystkich stron realizujących kontrakty na rzecz GDDKiA, tutejszy Oddział organizuje konsultacje dla zatwierdzonych podwykonawców na realizowanych kontraktach.

Konsultacje będą odbywały się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie tut. Oddziału.