Szukamy Wykonawcy, który rozbuduje DK 79 w Kozienicach

Ogłoszony został przetarg na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 19.09.2018r.O inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na przejściu przez m. Kozienice podzielona została na 3 odcinki:

 

odcinek I:

DK 48 od km 127+683 do km 128+678 oraz DK 79 od km 80+449 do km 80+532 – umowa podpisana, czas realizacji 06.2018r.-11.2019r.

 

W ramach odcinka I,  rozbudowana zostanie DK 48 i 79 na długości ok. 1 km. Droga będzie miała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ponadto powstaną  chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

- odcinek  II:

DK 79 od km 80+558 do km 82+230 – toczy się postępowanie przetargowe.

 

W ramach odcinka II, na długości ok. 1,6 km rozbudowana zostanie DK 79 . Ponadto powstanie wiadukt drogowy nad koleją, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

- odcinek III:

DK 48 od km 128+678 do km 131+400 – w przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na koncepcję wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

 

W ramach odcinka III na długości ok. 2,7 km rozbudowana zostanie DK 48. Ponadto powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez gm. Kozienice.