Projektujemy kolejny odcinek północnej S7

Podpisana została umowa na wykonanie elementów koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej.Wykonawcą dokumentacji jest Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.. Wartość zadania wynosi ok. 1,9 mln zł. a czas realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do sierpnia 2019r.).

 

 

O inwestycji

Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

 

Przebieg trasy:

- długość: ok. 9,2 km,

- przekrój: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

- gminy: Łomianki, Czosnów i Izabelin,

- lokalizacja: początek inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405W w Czosnowie (projektowany węzeł Czosnów), koniec w km 9+200 (przed miejscowością Kiełpin) na wysokości Dziekanowa Bajkowego i Dziekanowa Leśnego,

- węzły: Czosnów, Palmiry, Sadowa.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- III kwartał 2019r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

- II kwartał 2020r. podpisanie umowy z Wykonawcą

 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 559 mln zł.