Jest decyzja ZRID na 9 km autostrady

Wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie około 9 km autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.Zaprojektowanie i wybudowanie autostrady A2 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego podzielono na dwa odcinki:

 

- Zadanie A to odcinek od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości około 5,6 km;

- Zadanie B to odcinek  od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

 

Otrzymana decyzja dotyczy zadania B, co do którego projekt inwestycji zakłada m.in. budowę drogi posiadającej dwie jezdnie po 2 pasy ruchu (z możliwością dobudowy w przyszłości 3 pasa ruchu), jezdni serwisowych, wiaduktów drogowych, mostów, przejazdów gospodarczych, urządzeń ochrony środowiska i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.