Zarządzanie i pełnienie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pn.: „zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805”.


Zarządzanie i pełnienie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych pn.: „zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805”.