Archeologiczne badania rozpoznawcze (powierzchniowo - sondażowe) na trasie planowanej inwestycji pn. "Budowa węzła Parłówko wraz z budową obwodnic miejscowości Troszyn i Ostrowice od km 33+000 do km 40+455"


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuje, że przystępuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych (powierzchniowo - sondażowych) na trasie planowanej inwestycji pn."Budowa węzła Parłówko wraz z budową obwodnic miejscowości Troszyn i Ostrowice od km 33+000 do km 40+455".
W związku z powyższym GDDKiA zaprasza do złożenia oferty, w siedzibie Oddziału przy Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin do dnia 10.07.2008r. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odebrania materiałów dotyczących postępowania (siwz) w siedzibie Oddziału.