Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na obszarze planowanej budowy drogi ekspresowej S-3 wraz z wykonaniem opracowania ich wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuje, że przystępuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych na obszarze planowanej budowy drogi ekspresowej S-3 wraz z wykonaniem opracowania ich wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym GDDKiA zaprasza do złożenia oferty, w siedzibie Oddziału przy Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin do dnia 09.09.2008r. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odebrania materiałów dotyczących postępowania (siwz) ze strony internetowej oraz w siedzibie Oddziału.

specyfikacja na archeologie