STAN TECHNICZNY DRÓG


Co roku stan nawierzchni dróg krajowych podlega ocenie. Dane zbierane są dzięki prowadzonym systematycznie pomiarom cech eksploatacyjnych nawierzchni w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni - SOSN.

   

Systemem SOSN objęte są drogi krajowe o nawierzchni bitumicznej (SOSN) oraz od roku 2007 o nawierzchni betonowej (SOSN-B) administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 

W Systemie Oceny Stanu Nawierzchni rokrocznie zbierane są dane o następujących cechach eksploatacyjnych nawierzchni:

 

 • spękaniach [wstępnie nośności],
 • równości podłużnej,
 • głębokości kolein [równości poprzecznej],
 • stanie powierzchni,
 • właściwościach przeciwpoślizgowych [szorstkości].

 • Poszczególne parametry stanu nawierzchni są wyznaczane na podstawie pomiarów automatycznych i półautomatycznej oceny wizualnej i odnoszone do czterostopniowej klasyfikacji (klasy: A, B, C, D), której znaczenie przedstawia poniższy rysunek.


  SOSN-KLASA.bmp  

   


   
  W pierwszym kwartale każdego roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje raport o stanie technicznym nawierzchni zamiejskiej sieci dróg krajowych.
    
  Poniżej znajdują się raporty o stanie technicznym dróg krajowych Donego Śląska.