III spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62

W związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62 - GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na trzecie spotkanie informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa, w następujących terminach:Gmina Jadów

18.07.2018r. godz. 14:00

Urząd Gminy Jadów,

ul. Jana Pawła II 17, Jadów.

 

Gmina Łochów

18.07.2018 r. godz. 18:00

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej,

ul. 1-go Maja 47, Łochów.

 

Materiały do pobrania na spotkania - pobierz