Rozpoczynamy rozbudowę DK 48 i 79 na przejściu przez Kozienice
8 czerwca podpisana została umowa na projekt i rozbudowę DK 48 i DK 79 na odcinku przejście przez m. Kozienice - odcinek I.

Nie ma zgody na podział Polski na A i B. Polska jest jedna. Nie tylko duże ośrodki są ważne, ale i mniejsze, czego dowodem jest dzisiejsze podpisanie umowy na rozbudowę dróg krajowych w Kozienicach – twierdzi minister Marek Chodkiewicz.

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.  Wartość zadania wynosi ok. 17,5 mln zł., a czas realizacji to 67 tygodni od dnia podpisania umowy (do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe,  do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca), czyli do listopada 2019r.

 

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzić będzie konsorcjum firm: Miliarium oraz Eksametr.

 

O inwestycji

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na przejściu przez m. Kozienice podzielona została na 3 odcinki:

- odcinek I: DK 48 od km 127+683 do km 128+678 oraz DK 79 od km 80+449 do km 80+532

- odcinek  II: DK 79 od km 80+558 do km 82+230

- odcinek III: DK 48 od km 128+678 do km 131+400

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez gm. Kozienice.

 

W ramach odcinka I,  rozbudowana zostanie DK 48 i 79 na długości ok. 1 km. Droga będzie miała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ponadto powstaną  chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Odcinek II

Trwa przetarg na zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

Planowany termin składania ofert to 12.07.2018 r.

Przy sprawnym przebiegu postępowania przetargowego podpisanie umowy będzie możliwe w sierpniu 2018 r.

 

O inwestycji

W ramach odcinka II, na długości ok. 1,6 km rozbudowana zostanie DK 79 . Ponadto powstanie wiadukt drogowy nad koleją, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Odcinek. III

W przygotowaniu są materiały do ogłoszenia przetargu na koncepcję rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice  wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin ogłoszenia przetargu to III kwartał 2018 r.

 

O inwestycji

W ramach odcinka III na długości ok. 2,7 km rozbudowana zostanie DK 48. Ponadto powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.