Znana jest najokrzystniesza oferta na wykonanie zadania I odcinek A autostrady A-1 Tuszyn-gr.woj. łódzkiego/śląskiego

W łódzkim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrano najkorzystniejszą ofertę na Zadanie nr 1 (dotyczy odcinka od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe), w postępowania na:

„Projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.”Wybrana została oferta nr 4 złożona przez złożona przez Konsorcjum Firm:
- BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa – Lider,
- STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 - Partner
 Cena oferty brutto: 478 873 944,87 PLN.

 

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac komisji przetargowej, podpisanie umowy przewidywane jest, po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych, na przełom czerwca i lipca 2018 r.