Odcinek drogi ekspresowej S-69 Szare-Laliki z pierwszym w Polsce pozamiejskim tunelem drogowym oddany do ruchu
5 marca 2010 roku został oddany do ruchu odcinek drogi ekspresowej S-69 Szare-Laliki z pierwszym w Polsce pozamiejskim tunelem drogowym. Umowę na kwotę 391,5 mln zł podpisano w październiku 2007 roku z terminem zakończenia prac w listopadzie 2009 roku. Roboty budowlane prowadziło konsorcjum firm Bogl a Krysl i Doprastav, nadzór inwestorski sprawowała zaś firma Scott Wilson.

5 marca 2010 roku został oddany do ruchu odcinek drogi ekspresowej S-69 Szare-Laliki z pierwszym w Polsce pozamiejskim tunelem drogowym. Umowę na kwotę 391,5 mln zł podpisano w październiku 2007 roku z terminem zakończenia prac w listopadzie 2009 roku. Roboty budowlane prowadziło konsorcjum firm Bogl a Krysl i Doprastav, nadzór inwestorski sprawowała zaś firma Scott Wilson.


W ramach kontraktu powstał odcinek jednojezdniowej drogi ekspresowej o długości 4,7 km, węzeł drogowy Laliki I i pierwszy w Polsce pozamiejski tunel drogowy o długości 678m. Tunel w Lalikach przeprowadza drogę pod Sobczakową Grapą, górą Beskidu Żywieckiego. Jest tunelem jednonawowym, dwukierunkowym, z równoległym tunelem ewakuacyjnym, który łączy się z tunelem drogowym poprzez 4 przejścia. Drążony był metodą górniczą i odkrywkową z wykorzystaniem systemu NATM, tj. Nowej Austriackiej Technologii Drążenia Tuneli, w myśl której górotwór jest elementem nośnym tunelu. W pierwszej fazie powstała obudowa wstępna, która doprowadziła do samonośności tunelu, w drugiej – obudowa zasadnicza. Od momentu zakończenia robót budowlanych tunel wyposażany był w szereg skomplikowanych systemów służących obsłudze i bezpieczeństwu podróżujących.


 


 


            Droga ekspresowa S-69 jest częścią VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego przebiegającego z północy na południe Europy. Jej budowa została podzielona na trzy etapy:


I.                    Żywiec – Zwardoń, dł. 27 km


II.                 Północno-Wschodnia Obwodowa Bielska-Białej (dł. 11,9 km


            Bielsko-Biała – Żywiec (dł. 15,3 km)


III.               Obejście Węgierskiej Górki, dł. 8,5 km


 


Oddanie do ruchu odcinka Szare-Laliki kończy budowę pierwszego etapu drogi S-69.