II tura spotkań informacyjnych dotyczących przebiegu S12 gr. woj. łódzkiego - Radom

W związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) - GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na II turę spotkań informacyjnych z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa, w następujących terminach:Gmina Gielniów

5 czerwca 2018 r. godz. 11.00

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów

 

Gmina Przysucha

5 czerwca 2018 r. godz. 14.00

Dom Kultury w Przysusze

ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha

 

Gmina Rusinów

6 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Świetlica Wiejska

ul. Strażacka 7, 26-411 Rusinów

 

Gmina Wieniawa

6 czerwca 2018 r. godz. 13.00

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

ul. Kochanowskiego 78A, 26-432 Wieniawa

 

Gmina Orońsko

12 czerwca 2018 r. godz. 11.00

Urząd Gminy w Orońsku (sala konferencyjna)

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

 

Gmina Wolanów

12 czerwca 2018 r. godz. 15.00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty

Mniszek 101, 26-625 Wolanów