II spotkanie informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62

W związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62 - GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugie spotkanie informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa, w następujących terminach:Gmina Jadów

27.04.2018 r. godz. 14.00

Urząd Gminy Jadów

ul. Jana Pawła II 17

 

Gmina Łochów

27.04.2018 r. godz. 18.00 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

ul. 1-go Maja 47

 

Materiały do pobrania na spotkania - pobież