Poznaliśmy zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla S19 na terenie woj. mazowieckiego

GDDKiA Osiem biur projektowych złożyło oferty na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla 32 km przyszłej S19 na terenie woj. mazowieckiego. Wartość złożonych ofert wynosi od ok. 5,5 do prawie 14 mln zł przy kosztorysie w wysokości ok. 5,8 mln zł.Komisja przetargowa po zweryfikowaniu ofert wyłoni najkorzystniejszą a umowę z wykonawcą planujemy podpisać w połowie roku. Przypomnijmy, że zadaniem biura projektowego będzie przygotowanie możliwych do realizacji wariantów przebiegu przyszłej drogi ekspresowej na odcinku od granicy z woj. podlaskiego - Łosice - granica z woj. lubelskim. Propozycje przebiegu trasy zostaną przedstawione społeczeństwu podczas spotkań informacyjnych. Wszystkie warianty przebiegu zostaną poddane analizie obejmującej aspekty techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Jeden z nich zostanie wskazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska jako preferowany. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej wykonawca przeprowadzi badania geologiczne terenu przyszłej trasy oraz wykona elementy koncepcji programowej. Czas realizacji całości dokumentacji przyszłego odcinka via Carpatii wyniesie 32 miesiące.

Dalszym etapem przygotowań do realizacji będzie opracowanie dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej. Zgodnie z zapisami w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) realizacja tego odcinka S19 zaplanowana jest na lata 2022-2025.

Zestawienie ofert