GDDKiA podpisała porozumienie ze Strażą Pożarną
26 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie zostało podpisanie porozumienie

o wzajemnej współpracy pomiędzy Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Bogdanem Łasicą, a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie reprezentowanym przez Pana Leszka Sekulskiego – Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami. Porozumienie zostało zawarte w obecności Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Pawła Błasiaka. Podpisane porozumienie dotyczy współpracy jednostek organizacyjnych PSP na terenie województwa mazowieckiego z GDDKiA Oddział w Warszawie m. in. podczas zdarzeń na drogach krajowych, a także w zakresie współdziałania w akcjach edukacyjnych i ćwiczeniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiany informacji o aktualnej sytuacji na drogach, wymianę informacji przy organizowaniu przejazdów kolumn PSP i współpracy przy uzgadnianiu planów ratowniczych dla poszczególnych odcinków dróg krajowych. Niniejsze porozumienie na poziomie wojewódzkim jest kontynuacją porozumienia podpisanego 15 grudnia 2017 r. na poziomie centralnym przez p.o.Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Komendanta Głównego PSP o współdziałaniu obu służb.