Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla S19 na terenie woj. mazowieckiego

GDDKiA Pierwszym krokiem do budowy ponad 32 km przyszłej S19 w Mazowieckiem będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Lubelski oddział GDDKiA właśnie ogłosił przetarg na wykonane tej dokumentacji.Zadaniem wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie przygotowanie możliwych do realizacji wariantów przebiegu przyszłej drogi ekspresowej na odcinku od granicy z woj. podlaskiego - Łosice - granica z woj. lubelskim. Propozycje przebiegu trasy zostaną przedstawione społeczeństwu podczas spotkań informacyjnych. Wszystkie warianty przebiegu zostaną poddane analizie obejmującej aspekty techniczne, ekonomiczne i środowiskowe.

 

Ostatecznego zatwierdzenia przebiegu trasy dokona Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydając decyzję środowiskową. Kolejnym etapem działań wykonawcy będzie przeprowadzenie badań geologicznych dla wskazanego wariantu trasy oraz wykonanie elementów koncepcji programowej. Biuro projektowe, które zostanie wybrane będzie miało 32 miesiące na opracowanie całości dokumentacji.

 

Dalszym etapem przygotowań do realizacji będzie opracowanie dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej. Zgodnie z zapisami w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 ) realizacja tego odcinka zaplanowana jest na lata 2022-2025.

 

GDDKiA