Ogłosiliśmy przetarg na kontynuację projektowania Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł Drewnica (z węzłem) na dr. S8 - do węzła Ząbki. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 05.04.2018r.

Przebieg trasy:

Długość: ok. 3,6 km.

Gminy: Marki, Ząbki, Zielonka.

Węzły: Drewnica, Ząbki.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- I kwartał 2019r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”

- I kwartał 2020r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- III kwartał 2021r – IV kwartał 2023r. realizacja robót budowlanych.