Szukamy Wykonawcy na zaprojektowanie A2 do Białej Podlaskiej

Warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem geologicznym dla budowy autostrady A2 na odcinku obwodnica Siedlec – Biała Podlaska (węzeł Cicibór).Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą autostradę. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert  został wyznaczony na 29.03.2018r.

 

Przebieg trasy:

Długość: ok. 63,5 km.

Gminy: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska.

Węzły: Borki, Łukowisko, Cicibór.

 

Planowany harmonogram realizacji:

- II kwartał 2020r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

- II kwartał 2021r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- III kwartał 2022r – III kwartał 2024r. realizacja robót budowlanych.

 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: 2,96 mld zł.