Przetarg na zaprojektowanie DK7 Czosnów – Kiełpin ogłoszony

Warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej.Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert  został wyznaczony na 28.03.2018r.

 

Przebieg trasy:

- długość: ok. 9,2 km

- gminy: Łomianki, Czosnów i Izabelin

- lokalizacja: początek inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405W w Czosnowie (projektowany węzeł Czosnów), koniec w km 9+200 (przed miejscowością Kiełpin) na wysokości Dziekanowa Bajkowego i Dziekanowa Leśnego

- węzły: Czosnów, Palmiry, Sadowa

 

Planowany harmonogram realizacji:

- II kwartał 2020r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

- I kwartał 2021r. podpisanie umowy z Wykonawcą

- III kwartał 2022r – III kwartał 2024r. realizacja robót budowlanych