Spotkania informacyjne dotyczące przebiegu obwodnicy Pułtuska w ciągu DK 61

W związku z opracowywaną dokumentacją -  Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu DK 61 - GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa, w następujących terminach:Gmina Pokrzywnica

16 lutego 2018 r. godz. 13.00

Świetlica wiejska w Łubienicy

gm. Pokrzywnica

 

Gmina Pułtusk

16 lutego 2018 r. godz. 16.00

Kino Narew

Pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk