Umowa na koncepcję przebudowy DK 79 podpisana

Warszawski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinków:

 

- przejście przez m. Ciepielów,

- Ciepielów – Lipsko,

- Lipsko – granica województwa.Wykonawcą dokumentacji jest firma Egis Poland Sp. z o. o. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,4 mln zł. a czas realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do stycznia 2019 r.).

 

Zadaniem projektanta jest m.in. wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, ustalenie koncepcyjnych rozwiązań rozbudowy odcinka, dostarczenie niezbędnych danych i informacji do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do kolejnego etapu przygotowania inwestycji do realizacji.  

 

Przebieg odcinków:

przejście przez m. Ciepielów,

- lokalizacja: powiat lipski, gmina Ciepielów, od km 119+970 do km 121+450,

- długość: ok. 1,5 km,

- przekrój: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu dla obu kierunków.

 

Ciepielów – Lipsko,

- lokalizacja: powiat lipski, gmina Ciepielów i Lipsko, od km 121+450 do km 128+200,

- długość: ok. 6,8 km,

- przekrój: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu dla obu kierunków.

 

Lipsko – granica województwa.

- lokalizacja: powiat lipski, gmina Lipsko, od km 135+550 do km 144+038,

- długość: ok. 8,5 km,

- przekrój: 1 jezdnia po 1 pasie ruchu dla obu kierunków.

 

Planowany harmonogram realizacji:

Po wykonaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór Wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w systemie „projektuj i buduj”.  Zakończenie całego okresu realizacji, wraz z robotami planowane jest na 2021 rok.

 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: ok. 97,7 mln zł.