Rusza pierwsza umowa na utrzymanie obszarowe na ternie GDDKiA O/Szczecin

Dzisiaj zaczęła obowiązywać pierwsza umowa na utrzymanie obszarowe dróg krajowych w naszym regionie. Wybrana w przetargu firma Maldrobud będzie odpowiadała za utrzymanie kompleksowe wszystkich dróg na terenie rejonu dróg krajowych w Lipianach (poza drogą S3). Przedmiotem utrzymania będzie całość DK 23 i 26 oraz DK 31 na odcinku od Chojny do granicy województwa, razem to 130,6 km dróg. Umowa będzie obowiązywała do połowy 2023 roku. Podejście kompleksowe do utrzymania dróg ma przełożyć się na większą efektywność finansową i lepszą jakość utrzymania dróg.Najczęściej stosowany dotychczas model utrzymania dróg krajowych obejmował zlecanie szeregu czynności i zakresów odpowiedzialności firmom wybranym w drodze przetargów publicznych. Oddzielne umowy obejmowały utrzymanie nawierzchni dróg (remonty cząstkowe), koszenie trawy, utrzymanie czystości pasa drogowego, utrzymanie zimowe czy bieżące utrzymanie mostów. Umowy kompleksowe jako pierwsze objęły odcinki nowowybudownych dróg (prekursorem była tu umowa na S3 Szczecin-Myślibórz). Teraz podejście kompleksowe będzie również wdrażane w odniesieniu do pozostałych dróg. Jeden wykonawca będzie odpowiadał za całość utrzymania dróg na danym obszarze, pracownicy GDDKiA O/Szczecin będą kontrolowali jakość i terminowość realizowanych przez wykonawcę prac. Wprowadzenie tego modelu nie będzie się wiązało ze zmianami zatrudnienia. GDDKiA będzie obserwowała jak sprawdza się ten model utrzymania i niewykluczone, iż w przyszłości również pozostałe nasze drogi będą objęte utrzymaniem obszarowym.

 

 

GDDKiA