Uzyskany ZRID dla budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Wronczyn – Kościan Płd.


GDDKiA uzyskała decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S5 odcinek  Wronczyn – Kościan Płd. W związku z czym Wykonawca może realizować pełen zakres robót objętych kontraktem. 

 

Decyzja obejmuje budowę około 19 km dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, obiektów mostowych, oraz  Miejsc Obsługi Podróżnych. Planowany termin oddania do ruchu  około 19 kilometrowego odcinka drogi S5 III kwartał 2019 r. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .

 

 

GDDKiA