Złota - Szewce i Wełnin - Grotniki Duże to najdłuższe odcinki drogi krajowej nr 79 w Świętokrzyskiem wyremontowane w br.
W grudniu br. zakończyła się trwająca dwa lata gruntowna przebudowa odcinka Złota – Szewce drogi krajowej nr 79 o długości 7,5 km. Ogółem 2017 roku nową nawierzchnię zyskały odcinki drogi krajowej nr 79 o łącznej długości 16,3 km.

Kolejne świętokrzyskie odcinki nadwiślańskiej drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków remontowane są od kilku lat. W tym roku nowa nawierzchnia ułożona została na 7 fragmentach trasy o łącznej długości ponad 16 km. Wyremontowane zostały:

- odcinek Złota – Szewce o długości 7,5 km

- odcinek Wełnin – Grotniki Duże o długości 6,3 km

- odcinek Wyszogród – Urzuty o długości 0,5 km

- 2 odcinki w Czekarzewicach o łącznej długości 1 km

- 2 odcinki na fragmencie Rogów – Wyszogród o łącznej długości 1 km

 

Całkowicie przebudowany został odcinek Złota – Szewce. Poza wymianą warstw nawierzchni, wykonano również prace w obrębie podbudowy drogi, kanalizacji, odwodnienia. W ramach inwestycji wykonane zostały nowe chodniki, korekty skrzyżowań. zjazdy, zatoki autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome. Koszt tej inwestycji to około 12 mln złotych.

 

W roku 2017 na drodze krajowej nr 79 na terenie Oddziału GDDKiA w Kielcach wykonano prace za łączną kwotę blisko 25 mln złotych. Remont drugiego pod względem długości odcinka Wełnin - Grotniki Duże kosztował około 10 mln złotych.