Ekspresowo przez Dolny Śląsk

Od dzisiaj kierowcy mają do dyspozycji cały dolnośląski, prawie 50 - kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Korzeńsko do węzła Wrocław Północ, dzięki oddanemu dziś niemal 30-kilometrowemu odcinkowi od węzła Krościna do węzła Wrocław Północ.GDDKiA

6 listopada 2017r. oddano do ruchu prawie 20 km trasy S5 między węzłami Korzeńsko a Krościna. Dziś do użytku przekazujemy około 30 kilometrów drogi ekspresowej, która jest ważnym lokalnie, ale także na skalę Polski odcinkiem, łączącym Wrocław z północną częścią kraju.


Droga ekspresowa S5 w Polsce docelowo będzie liczyła około 360 km i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Łącznie z dolnośląskim odcinkiem S5 oddano już do ruchu 155 km, natomiast w realizacji jest jeszcze 205 km. Planowane połączenie całej trasy ma nastąpić w 2019r.  
S5 przebiegać będzie poprzez środkową część Polski i połączy:  

- AOW A8 na węźle Wrocław Północ z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza;

- W Poznaniu połączy się z drogą ekspresową S11, a w Bydgoszczy z drogą ekspresową S10,

- poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia będzie umożliwiała dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S8.

Budowę drogi ekspresowej na Dolnym Śląsku podzielono na 3 zadania inwestycyjne.
6 listopada oddano do ruchu całe zadanie 1,  od węzła Korzeńsko (bez węzła) do km 123+700 o długości ok. 15 km, zrealizowane przez konsorcjum firm Budimex/Strabag oraz fragment zadania 2, od km 123+700 do węzła Krościna o długości 4,3 km, zrealizowanego przez firmę Dragados. Dziś natomiast udostępniono kierowcom pozostałą część zadania 2 od węzła Krościna do 137+500 czyli pozostałe 9 km oraz całe zadania 3 od 137+500 km do węzła Wrocław Północ o długości ok. 19,3 km, zrealizowane przez firmę Astaldi.


Przede wszystkim bezpieczeństwo

W ramach budowy S5 powstało 7 węzłów drogowych, które w sposób bezkolizyjny umożliwiają włączenie się do ruchu. Są to węzły: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Wrocław Północ.  


Obiekty inżynieryjne
Na prawie 50 kilometrowym odcinku drogi S5 wybudowano 46 obiektów mostowych,  w tym dwa charakterystyczne, które wybudowane metodą nasuwania podłużnego:

most MS 6 o długości 750 m, przechodzący ponad dwoma rzekami Baryczą i Młynówką oraz nad torami stacji kolejowej Żmigród w ciągu linii kolejowej Wrocław – Poznań

most MS 41 o długości 749 m, przechodzący nad terenami zalewowymi, przez rzekę Widawę oraz kanał Sołtysowicki.

 

Dodatkowo wybudowano 85 przepustów,  w tym  29 przepustów ekologicznych.

Powstały 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód. Przy węźle Krościna powstał Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Krościna, którego zadaniem będzie bieżące utrzymanie trasy. 


W linii  rozdziału, pomiędzy jezdniami, zamontowane zostały na przejazdach awaryjnych  szybko rozbieralne bariery linowe, których łatwy i szybki  sposób demontażu usprawni przeprowadzanie akcji ratowniczych przez służby ratunkowe w sytuacji  ewentualnego zagrożenia.  


S5  w liczbach

Do  budowy dolnośląskiej trasy S5 wykorzystano:

- ok. 180 tys. m3 betonu do wykonania wszystkich obiektów mostowych

- ponad 20 tys. ton stali  zbrojeniowej do wykonania wszystkich obiektów mostowych

- 11,2 mln ton kruszyw i piasku wbudowanych  w nasypy

oraz wykonano

- 1,5 mln m2 nawierzchni bitumicznej trasy  głównej i łącznic

- jeden z największych węzłów drogowych w Polsce o powierzchni ok. 30 ha ( łącznie z częścią zrealizowaną w ramach AOW )

 

Wartość inwestycji:

  • Całkowity koszt realizacji projektu 1 861 182 300, 00 zł
  • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 911 126 425,26 zł
  • Lata realizacja: 2014 – 2017