Spotkanie na obwodnicy Kępna

W dniu 18 grudnia br. z inicjatywy Pani Wiceminister Rozwoju i Posłanki Ziemi Kępińskiej Andżeliki Możdżanowskiej odbyło się spotkanie związane z realizacją obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S-11.

W wizji roboczej udział wzięła Pani Minister Andżelika Możdżanowska, dyrektorzy oddziałów GDDKiA: w Poznaniu Pan Marek Napierała oraz w Opolu Pan Przemysław Maliszkiewicz a także, władze samorządowe Powiatu oraz gmin wchodzących w skład powiatu kępińskiego.Spotkanie rozpoczęto wizją terenową na terenie odcinka pierwszego obwodnicy realizowanego przez BUDIMEX, na którym udało się zakończyć zasadnicze prace konstrukcyjne oraz nawierzchniowe przed rozpoczęciem okresu zimowego. Do wykonania pozostały prace wykończeniowe, w tym oznakowanie poziome i pionowe oraz systemy bezpieczeństwa i zarządzania ruchem a także podłączenie zasilania energią elektryczną. Będzie to odcinek o długości 3,7 km. Trasa ma skomunikować drogę ekspresową nr 8 prowadzącą w kierunku Wrocławia i Warszawy z DK-11.

Wykonawca wykonał 3 obiekty inżynierskie, w tym wiadukt drogowy nad drogą ekspresową, przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową oraz wiadukt kolejowy nad linią kolejową Kluczbork – Poznań. Budowana droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Po wizji terenowej nastąpiło spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Przedstawiono na nim min. zaawansowanie prac projektowych na odcinku II obwodnicy. Odcinek II obwodnicy powstanie między istniejącym węzłem Kępno Krążkowy a istniejącą DK-11. Inwestycja polega na optymalizacji projektu ok. 7 km drogi ekspresowej S11 wraz z całą infrastrukturą, uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania wykonawca wybuduje II odcinek obwodnicy miejscowości Kępno, przebuduje drogi innych kategorii oraz uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowego odcinka drogi ekspresowej S11.