Blisko 14 km prowadzącej do Sandomierza drogi krajowej nr 77 ma nową nawierzchnię
Zakończył się remont blisko 14-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 77 Lipnik – Milczany, prowadzącej do Sandomierza. W ciągu tej trasy w br. roku wyremontowane zostało skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Trześniowskiej w samym Sandomierzu.

Odcinek Lipnik – Milczany to fragment drogi krajowej nr  77 prowadzącej z do Sandomierza, z którego korzystają kierowcy jadący m.in. z kierunku od Kielc, od Ostrowca Świętokrzyskiego  czy  Opatowa.  W ramach remontu zniszczonej drogi wymienione zostały nie tylko dwie warstwy nawierzchni, wykonano również prace w obrębie podbudowy, uporządkowano pobocza, odtworzono istniejące zjazdy, chodniki, zatoki autobusowe i dojścia do przystanków, wymieniono także oznakowanie. Prace kosztowały blisko 26 mln złotych.


W samym Sandomierzu wymieniona została natomiast nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Trześniowskiej w ciągu drogi krajowej nr 77 na odcinku około 250 metrów. Wyremontowane zostały również chodniki, wykonano nowe oznakowanie poziome. Koszt tych prac to około 0,5 mln złotych. .