W tym roku wyremontowane zostały mosty w Morawicy i Jacentowie
Dwa obiekty mostowe na drogach krajowych regionu świętokrzyskiego zostały wyremontowane w roku 2017 przez kielecki Oddział GDDKiA. Kompleksowy remont przeszedł most w Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73, a także most w Jacentowie w ciągu drogi krajowej nr 74. Łączny koszt robót to około 1,6 mln złotych.

Zadania realizowane były w systemie zaprojektuj i buduj, a to znaczy, że wyłonieni w ogłoszonych w pierwszym półroczu 2017 z przetargach wykonawcy mieli najpierw wykonać dokumentację niezbędną do prowadzenia robót, a następnie wyremontować obiekt. Prace obejmowały m.in. wymianę nawierzchni, izolacji, niezbędne naprawy w obrębie konstrukcji mostowej, remont chodników, wykonanie nowego oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Roboty i procedury odbiorowe zakończyły się w drugim półroczu br. Koszt remontu w mostu przez rzekę Czarna Nida w Morawicy wyniósł około 1 mln złotych, a koszt remontu mostu przez Kanał Staszicowski do rzeki Czarnej w Jacentowie wyniósł około 600 tysięcy złotych.

 

Szczególnej uwagi wymagały harmonogramy robót prowadzonych przy ruchu wahadłowym, które uwzględniały duże natężenie ruchu na drogach 73 i 74. Najbardziej skomplikowany był z tego względu remont mostu w Morawicy, gdzie ruch lokalny nakłada się na ciężki ruch tranzytowy, a średnie natężenie ruchu sięga nawet 20 tysięcy pojazdów na dobę. Na tym obiekcie prace prowadzone były jedynie w czasie wakacji, a od września wykonywano jedynie roboty niepowodujące większych utrudnień.