S74 granica województwa świętokrzyskiego - Przełom/Mniów - sąd oddalił skargę ekologów
.

W dniu 22 listopada 2017 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S74 granica województwa świętokrzyskiego i łódzkiego – Przełom/Mniów. Sąd uznał skargę za niezasadną.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ponad 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego została wydana w 2015 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W marcu 2017 po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w części zmieniając decyzję, utrzymał ją w mocy. Wczoraj WSA oddalił skargę na decyzję GDOŚ.