Obwodnice Augustowa i Wasilkowa. Decyzje środowiskowe są już ostateczne.
Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Augustowa przez Raczki i nowa decyzja środowiskowa dla wstrzymanej obwodnicy Wasilkowa stały się (odpowiednio - 10 lutego i 27 stycznia) ostateczne. To kluczowy moment dla obu inwestycji. W obu przypadkach, nie było odwołań.Kolejnym krokiem przy budowie obwodnicy Augustowa będzie teraz ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji w systemie Projektuj i Buduj. Białostocki oddział GDDKiA chciałby ogłosić ten przetarg w połowie tego roku.
Po jego przeprowadzeniu, będzie można podpisać ze zwycięskim konsorcjum (analogicznie do umowy na drogę ekspresową S8 Jeżewo - Białystok) jedną, całościową umowę:
- na wykonanie projektu budowlanego obwodnicy,
- uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej,
- budowę obwodnicy, z ostatecznym terminem zakończenia na rok 2014.

W przypadku obwodnicy Wasilkowa zaraz po tym, gdy decyzja środowiskowa stała się ostateczna oddział wystąpił z wnioskiem do wojewody o zmianę (modyfikację) pozwolenia na budowę. Intencją inwestora jest wznowienie budowy obwodnicy Wasilkowa, według poprawionego projektu, w marcu tego roku. Oddanie do użytku obwodnicy Wasilkowa byłoby możliwe z końcem 2010 roku.

12.02.2010