S8. Droga ekspresowa Wyszków Białystok o krok bliżej.
Decyzja środowiskowa dla S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Jeżewa jest już ostateczna. W kwietniu, białostocki oddział GDDKiA otworzy oferty w przetargu na projekt techniczny. Planowana realizacja odcinka, to lata 2011-2012/2013.Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do Jeżewa (z wyłączeniem obwodnicy Zambrowa, która jest w budowie). Tym samym decyzja RDOŚ w Białymstoku z 30 listopada stała się ostateczna w dniu 11 marca 2010 roku.

Decyzja środowiskowa obejmuje odcinek o długości około 45 km. Zgodnie z jej postanowieniami mają na nim powstać m.in. ekrany akustyczne o łącznej długości 9,96 km i wysokości od 4 do 5 metrów.
Inwestor jest też zobowiązany do zbudowania czterech przejść górnych dla zwierząt (szerokość przejścia - 50 metrów), 4 przejść dołem oraz 23 przepustów dla płazów i małych ssaków.
Droga ekspresowa ma być też obustronnie wygrodzona siatką uniemożliwiająca wtargnięcie zwierząt na jezdnię.

Już w kwietniu GDDKiA otworzy oferty w przetargu na projekt techniczny. W maju planowane jest podpisanie umowy z biurem projektowym z terminem realizacji na I kwartał 2011 roku.

Zgodę na Realizację Inwestycji drogowej białostocki oddział GDDKiA chce uzyskać w drugim kwartale 2011. Dzięki temu możliwe byłoby - po przeprowadzeniu przetargów na wykonawców inwestycji – rozpoczęcie budowy w IV kwartale 2011 i zakończenie jej na przełomie 2012/2013.

(2010-03-19)