Poznaliśmy oferty cenowe dla drogi ekspresowej S3 zad. IV

Poznaliśmy oferty cenowe firm zainteresowanych budową drogi ekspresowej S3 od Kamiennej Góry do Lubawki.17 firm było zainteresowanych budową drogi, z czego 16 zaproponowało 31 miesięczny czas realizacji, natomiast 1 zaproponowała 37 miesięczny termin realizacji. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 939 971 732,90 zł.
Najwyższa oferta opiewa na kwotę prawie 1,2 mld zł brutto, natomiast najniższa oferta cenowa wynosi niecałe 750 mln zł brutto. Komisja przetargowa sprawdzi oferty i wyłoni najkorzystniejszą. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w II kwartale 2018r. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Włochy

00156 Rzym, Via Giulio Vincenzo Bona 65, Włochy

820 429 446,40

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

2

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

MOSTY ŁÓDŹ S.A. (lider)

ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (partner)

ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

879 696 969,70

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

3

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

TOTO Construzioni Generali S.p.A. (lider)

Viale Abruzzo 410, 66100 Chieti, Włochy

Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Societa Cooperativa (partner)

via Trieste 76, 48122 Ravenna, Włochy

855 249 755,13

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

4

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

984 053 379,53

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

5

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (lider)

Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

MIRBUD S.A. (partner)

ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

759 470 874,92

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

6

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Mota-Engil Central Europe S.A. (lider)

ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. (partner)

ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole

897 344 451,00

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

7

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Eurovia Polska S.A. (lider)

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

WARBUD S.A. (partner)

ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

999 483 230,16

37 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

8

Budimex S.A.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

747 907 209,66

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

9

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Salini Impregilo S.p.A.

Via dei Missaglia 97, 20142 Mediolan, Włochy

Salini Polska Sp. z o.o.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska

838 764 253,16

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

10

PORR S.A.

ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

899 188 132,16

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

11

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider)

Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

STRABAG Sp. z o.o. (partner)

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

965 655 698,82

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

12

STECOL CORPORATION

No.2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, People’s Republic of China

1 136 411 501,70

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

13

POLAQUA Sp. z o.o.

ul. Dworska 1, 05-500 Wólka Kozodawska, Polska

1 131 538 044,47

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

14

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.

Via Salaria 1039, 00138 Rzym – Italia (Włochy)

929 907 137,47

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

15

DOĞUŞ ÌNŞAAT VE TÌCARET A. Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 2, 34810 Kavacık/Instambul, Turcja

1 198 980 602,94

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

16

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Aldesud Sp. z o.o. (lider)

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (partner)

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa

Aldesa Construcciones SA (partner)

c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt

Rover Alcisa SA (partner)

c/Botánico Cavanilles 28, 46010 Walencja

RoverPol Sp. Z o.o. (partner)

ul. Wincentego Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

POLBUD-POMORZE Sp. z o.o. (partner)

Łącko 18, 88-170 Pakość

969 079 325,10

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZ

17

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Metrostav Polska S.A. (lider)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Metrostav a.s. (partner)

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, Republika Czeska

1 066 852 374,42

31 miesięcy

Zgodnie z warunkami płatności określonymi w SIWZDroga ekspresowa S3 Bolków (bez węzła) - Granica Państwa podzielona została na dwa odcinki: III od Bolkowa (bez węzła) do Kamiennej Góry (bez węzła) oraz IV od Kamiennej Góry (z węzłem) do granicy Państwa. Budowę drogi przewidziano w przekroju dwujezdniowym 2 x 2, szerokość jezdni 2 x 3,5 m plus pas awaryjny 2,5 m, o obciążeniu nawierzchni 115 kN/oś. Zakończenie inwestycji zaplanowane do roku 2023.

Celem inwestycji jest poprawa transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską, poprawienie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z DK3 i DK5 poza rejon miast: Jawor, Bolków, Kamienna Góra i Lubawka.

Droga ekspresowa S3 w Polsce stanowi element korytarza paneuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji z miejscowością Chania w Grecji.

24.10.2017r. otwarto oferty na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowaniem i wybudowaniem drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km. W chwili obecnej trwa jeszcze procedura weryfikacyjna złożonych ofert.