Dialog techniczny - Most im. Gen. Grota-Roweckiego w Warszawie

Dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie, dostawa i instalacja wraz z uruchomieniem oraz serwisowaniem systemu monitorowania technicznego wraz z przeglądami i oceną stanu technicznego konstrukcji na obiekcie 2T Most im. Gen. Grota-Roweckiego w Warszawie administrowany przez GDDKiA Oddział w Warszawie.Termin składania wniosków – do dnia 04.12.2017 r. do godz. 13:00

 

Pliki do pobrania:

  • Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego.pdf
  • Załącznik 1 OPZ_Dialog techniczny.pdf
  • Załącznik 2 Wniosek o dopuszczenie do udzialu w dialogu.docx
  • Załącznik 3 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO.pdf