Oferty cenowe na opracowania projektowe na północny odcinek S11 w Wielkopolsce.


Poznaliśmy  już wszystkie oferty cenowe Wykonawców, na opracowania projektowe  dla północnego odcinka S11 w Wielkopolsce.

Zadanie zostało podzielone na trzy odcinki.  GDDKiA na realizację poszczególnych odcinków przeznaczyła  następujące kwoty :

  •  10 860 362,74 zł brutto dla odcinka Szczecinek – Piła
  •  7 290 013,08 zł brutto dla odcinka Ujście - Oborniki
  • 3 421 944,26 zł brutto dla odcinka  Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik

 

Przedmiot zamówienia obejmuje etapy:
Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP).

 

W załączeniu  zestawienie złożonych ofert :

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jednocześnie informuje, że dokłada wszelkich starań, żeby do końca 2017r. dla wszystkich powyższych odcinków zostali wybrani wykonawcy i została zawarte umowy na opracowania  projektowe. 

 

W najbliższym czasie przewiduje się również złożenie ofert na odcinki południowe dla S11 w Wielkopolsce.