Obwodnice Stawisk i Szczuczyna - czas na szczegółowe rozwiązania
Kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych „2” dla koncepcji szczegółowych obwodnic Stawisk i Szczuczyna odbędzie się w środę, 10 marca tego roku w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku. Dyskusja na temat technicznych rozwiązań obwodnicy Stawisk rozpocznie się o godz. 10, obwodnicy Szczuczyna - o godzinie 12.Posiedzenie ZOPI 2 wynika z wewnętrznych procedur GDDKiA.
Ponieważ w dniu 8 grudnia 2009 Oddział B-stok GDDKiA wystąpił do RDOŚ z wnioskiem o decyzję środowiskową , to na tym posiedzeniu analizowane bedą szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące np. obiektów inżynierskich, podłączeń do dróg lokalnych itp.

Obwodnica Stawisk ma mieć około 6,5 km., a Szczuczyna – 8 km. Obie są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Szczególy w zakładce „Konsultacje społeczne”