Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy Niemodlina
W dniu dzisiejszym tj. 08.11.2017 r. GDDKiA w Opolu ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości 11,493 km. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2018-2021 w systemie „Projektuj i Buduj”.

W ramach inwestycji powstaną również: 

> obiekty inżynierskie – 9 szt., w tym:

• estakady - 1 szt. (nad rz. Ścinawa Niemodlińska oraz stawami)

• mosty – 1 szt. (nad kanałem Wydrowickim)

• wiadukty – 7 szt., w tym: 

- zintegrowany przejazd gospodarczy z przejściem dla zwierząt 

- w ciągu drogi powiatowej 1515O 

- nad PKP (Opole – Gracze) i drogą powiatową DP 1516O 

- w ciągu drogi gminnej DG01 

- w ciągu obwodnicy 

- przejście dla zwierząt 

- w ciągu DW 435 

> węzły – 2 szt. (węzeł „NIEMODLIN”, węzeł „SOSNÓWKA”)

 

Otwarcie ofert jest przewidziane na dzień 18.12.2017 r.

Wybrany Wykonawca na zrealizowanie zadania będzie miał nie więcej niż 40 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina oraz wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na kierunku Polska – Czechy oraz Opole – Kłodzko.