Obwodnica Szczuczyna: jest już decyzja środowiskowa dla pierwszej obwodnicy na S 61 (Via Baltica).
Zgodnie z harmonogramem przygotowań do budowy tzw. małych obwodnic na S 61, GDDKiA uzyskała 15 marca decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej obwodnicy Szczuczyna. Pod koniec miesiąca spodziewana jest taka sama decyzja dla obwodnicy Stawisk. Obie mają być realizowane w latach 2012-2013, jako inwestycje współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydając decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla obwodnicy Szczuczyna wskazała, jako właściwe – zachodnie obejście Szczuczyna (wariant preferowany także przez inwestora, czyli GDDKiA). Obwodnica o długości 8 km, ma być realizowana w dwóch etapach:
– w pierwszym powstanie jedna jezdnia, ale wszystkie obiekty inżynierskie nad obwodnicą zostaną wykonane pod docelowe rozwiązanie, czyli pod dwie jezdnie; tak samo wszelkie podziały działek
- w drugim etapie zbudowana zostanie druga jezdnia.
Droga będzie przystosowana do obciążenia 115 kN/oś.

Zgodnie z decyzją środowiskową, obwodnica Szczuczyna będzie obustronnie wygrodzona, co uniemożliwi wtargnięcie zwierząt na jezdnię. Przewidziane są też dwa przejścia dolne dla zwierząt, dwa mosty poszerzone (tez spełniające funkcje przejścia dla zwierząt) oraz cztery przepusty.
Rozpoczęcie budowy obwodnic Szczuczyna i Stawisk planowane jest wiosną 2012.

(25.03.2010)