Kładka w Augustowie otwarta dla pieszych.
Jest pozwolenie na użytkowanie kładki dla pieszych nad ulicą 29 Listopada w Augustowie. Od 10 maja tego roku obiekt służy mieszkańcom miasta i turystom odwiedzającym miejscowość.


Kładka dla pieszych wybudował białostocki oddział GDDKiA. Inwestycja została zrealizowana w latach 2008-2009, kosztem około 6 milionów złotych. Ma poprawić bezpieczeństwo pieszych w newralgicznym miejscu, czyli na ul. 29 Listopada, która jest zarazem drogą krajową nr 8 .

Kładka dla pieszych praktycznie była gotowa pod koniec grudnia, ale sporo czasu zajęło załatwianie wszelkiego rodzaju formalności dotyczących nie tylko uzupełnienia dokumentacji, ale też uzyskania niezbędnych uzgodnień, w tym tych na dodatkowe, tymczasowe zabezpieczenie kładki od strony portu.

10 maja tego roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie. Kładka jest już otwarta, choć w ciągu najbliższych kilku tygodni będą na niej jeszcze prowadzone drobne prace wykończeniowe i kosmetyczne.

(11.05.2010)