Obwodnica Bargłowa Kościelnego. Debata techniczna.
Kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych „2” dla koncepcji szczegółowej obwodnicy Bargłowa Kościelnego, odbędzie się w środę, 28 kwietnia tego roku, w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA przy ul. Zwycięstwa 2 w Białymstoku. Początek godz. 10. Szczególy w zakładce - „Konsultacje społeczne”/Przebudowa drogi krajowej nr 61/Budowa Obwodnicy Bargłowa/