Otwarcie ofert na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce - Poborszów

         W dniu 26.10.2017 r. o godz. 11.00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce – Poborszów. W przetargu wzięło udział czterech Wykonawców, najtańszą ofertę złożyła firma M-Silnice a.s. z Republiki Czeskiej. Oferta opiewa na kwotę 33.517.500,00 zł brutto.Zakres zadania obejmuje: wykonanie jezdni szer. 7,00m z obustronnymi poboczami szer. 0,50m z mieszanki SMA, wykonanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, dróg transportu rolnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowę stanowiska do ważenia pojazdów. W celu poprawy bezpieczeństwa, zadanie przewiduje przebudowę w Reńskiej Wsi skrzyżowania skanalizowanego dróg krajowych nr 45,38 i drogi wojewódzkiej nr 418 na rondo turbinowe oraz rozbudowę ronda w Większycach.

 

Na realizację zadania Wykonawca będzie miał czas do 15.11.2019 r.

 

Na chwilę obecną trwa weryfikacja złożonych ofert.

 

Pełna lista złożonych ofert dostępna jest na stronie internetowej pod adresem

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-463