Cała obwodnica Nysy dostępna dla kierowców

6 października 2017 roku pozostała część obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 została dopuszczona do ruchu publicznego. Jest to odcinek o długości 9,1 km od węzła Nysa w rejonie tzw. „Górki Hanuszowskiej” w kierunku Prudnika zakończona rondem w rejonie miejscowości Niwnica.W ramach tej części inwestycji wykonano 10 obiektów mostowych, 2 ronda i trasę zasadniczą w przeważającej części o przekroju tzw. 2+1. Zrealizowano kompletny system odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Wykonano również drogi dojazdowe do przyległych terenów rolniczych, przebudowano drogi kolidujące z obwodnicą, wykonano urządzenia ochrony środowiska, dokonano przebudowy infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunukacyjnej). Na rondach i węźle wykonano oświetlenie drogowe oraz na całej długości odcinka zainstalowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Największym obiektem mostowym na tym odcinku jest most M1 nad rz. Nysą Kłodzką o długości całkowitej 383 m. Most ten wykonano w technologii betonu sprężonego.

 

Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 307,5 miliona złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Obwodnica Nysy jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy to:

  • przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich,
  • oddalenie korytarzy poruszania się ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
  • skrócenie czasu podróży
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu - zarówno dla kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Nysy,
  • zmniejszenie ryzyka wypadków,
  • oszczędności paliwa,
  • zapewnienie komfortu jazdy,
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg,
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów,
  • skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.