Umowa na II odcinek obwodnicy Kępna podpisana.


GDDKiA podpisała  umowę  na  budowę obwodnicy Kępna  długości 7 kilometrów w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II.

Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą obwodnicy jest  firma PUT INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

Wartość umowy wynosi 122 606 490,28 zł brutto.

Zadanie obejmuje:

- optymalizację projektu ok. 7 km drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą,

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń,

- wybudowanie II odcinka obwodnicy miejscowości Kępno,

-  przebudowę dróg innych kategorii,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania nowego odcinka drogi ekspresowej S11.

Termin realizacji zadania to 34 miesiące od zawarcia umowy.