Nowy termin na S5 Poznań -Wronczyn.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała za zasadne roszczenia złożone przez Wykonawcę drogi ekspresowej S5

odc. Poznań ( węzeł Poznań Zachód)– Wronczyn ( węzeł Mosina), dotyczące przedłużenia Czasu na Ukończenie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem powodem przedłużenia terminu są: ujawnienie podczas robót budowlanych nowych stanowisk archeologicznych, które wymagały przeprowadzenia stosownych badań wykopaliskowych  oraz konieczność wielokrotnego usuwania zniszczeń spowodowanych  nawałnicami, które występowały w okresie letnim .

Nowy termin ukończenia Kontraktu to połowa maja 2018r.