Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowania projektowe dla południowego odcinka S11 w Wielkopolsce.


GDDKiA zaprosiła wybranych wykonawców do składania ofert cenowych na opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim na odcinku południowym tj:

- Kórnik - Ostrów Wielkopolski
- Ostrów Wielkopolski- Kępno

 

Przedmiotem zamówienia obejmuje etapy: 
Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP)

 

Termin składania ofert cenowych  dla pierwszego odcinka mija 10.11.2017r. o godz. 10:45, natomiast dla drugiego odcinka został wyznaczony termin 14.11.2017 r. o godz. 11:30

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu jednocześnie informuje, że dokłada wszelkich starań, żeby do końca 2017r. dla wszystkich odcinków S11 w Wielkopolsce  byli znani już wykonawcy i trwały prace projektowe.